"Szklana pułapka" - dziecko z autyzmem, kurs dla nauczycieli przedszkoli 

Forma doskonalenia kurs doskonalący
Obszary edukacyjne Kształcenie specjalne i integracyjne
Tytuł "Szklana pułapka" - dziecko z autyzmem, kurs dla nauczycieli przedszkoli 
Opis

12,17,19 maja - godz. 15.30  

Instytucja organizująca Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, ul. Złota 4, tel 85 732 98 67, e-mail cen@cen.bialystok.pl
Miejsce realizacji CEN, s. 215    
Obszar działania
  • sokólski
  • siemiatycki
  • moniecki
  • hajnowski
  • bielski
  • białostocki
  • m. Białystok
Termin rozpoczęcia 2016-05-12
Adresaci Nauczyciele przedszkola
Organizator/ osoba do kontaktu Anna Florczak
Koszt Bezpłatny

Dodana: 25 marzec 2016 10:15

Zmodyfikowana: 25 marzec 2016 10:15