„STRAŻNICY UŚMIECHU” – program profilaktyczno-wychowawczy.

Forma doskonalenia kurs doskonalący
Obszary edukacyjne Edukacja wczesnoszkolna
Tytuł „STRAŻNICY UŚMIECHU” – program profilaktyczno-wychowawczy.
Opis

Cele: Przygotowanie nauczycieli, wychowawców do realizacji programu profilaktyczno - wychowawczego „STRAŻNICY UŚMIECHU”, który podnosi kompetencje osobiste, emocjonalne i społeczne uczniów i nauczycieli.

Liczba godzin: 20 (w tym 4 godziny pracy własnej)

Termin składania zgłoszeń: Do listopada 2017r.

Instytucja organizująca Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, ul. Złota 4, tel 85 732 98 67, e-mail cen@cen.bialystok.pl
Miejsce realizacji CEN w Białymstoku
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Adresaci Nauczyciele, wychowawcy pracujący z dziećmi w wieku 5-10 lat.
Organizator/ osoba do kontaktu Grażyna Łaniewska - CEN Białystok
Koszt Bezpłatny

Dodana: 26 sierpień 2017 12:37

Zmodyfikowana: 26 sierpień 2017 12:37