Zaproszenie na Konferencję

Forma doskonalenia konferencja, seminarium
Obszary edukacyjne Inne
Tytuł Zaproszenie na Konferencję
Opis

Biblioteka Pedagogiczna w Łomży oraz Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji zapraszają na konferencję poświęconą zagadnieniom wdrażania projektu edukacyjnego do praktyki szkolnej. Celem spotkania jest zainspirowanie i zachęcenie nauczycieli do wykorzystywania metody projektu na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Projekt edukacyjny wyzwala uczniowską aktywność i samodzielność, przyczynia się do nabycia szeregu kompetencji praktycznych, w tym umiejętność kierowania własnym procesem uczenia się. Metoda projektu przygotowuje uczniów do planowania oraz organizowania pracy i dokonywania samooceny. Dlatego warto przyjrzeć się jej z bliska!

Rozpoczecie: 20.03.2018 r., godz. 11.00

Organizatorzy: Biblioteka Pedagogiczna,  Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji

Więcej:

http://www.bp.lomza.pl/

Instytucja organizująca Biblioteka Pedagogiczna w Łomży, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 1 18-400 Łomża , tel. 862165099, e-mail: info@bp.lomza.pl, http://www.bp.lomza.pl
Miejsce realizacji Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji, Łomża, ul. Polna 16
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Termin rozpoczęcia 2018-03-20
Adresaci zainteresowani nauczyciele
Organizator/ osoba do kontaktu Halina Brześkiewicz, Marta Brzozowska
Koszt Bezpłatny

Dodana: 14 marzec 2018 14:44

Zmodyfikowana: 14 marzec 2018 14:46