Tworzenie prawa wewnętrznego przez dyrektora szkoły lub placówki oświatowej. Wykorzystanie TIK w pracy dyrektora

Forma doskonalenia konferencja, seminarium
Obszary edukacyjne Zarządzanie oświatą
Tytuł Tworzenie prawa wewnętrznego przez dyrektora szkoły lub placówki oświatowej. Wykorzystanie TIK w pracy dyrektora
Opis
 • Regulaminy działalności organów kolegialnych szkoły/placówki.
 • Uchwały organów kolegialnych szkoły/placówki.
 • Akty kierownictwa wewnętrznego, m.in. zarządzenia, procedury, instrukcje.
 • Decyzje kierownicze a decyzje administracyjne dyrektora szkoły/placówki.
Instytucja organizująca Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży, Plac Tadeusza Kościuszki 2 18-400 Łomża tel. 86 216 42 17
Miejsce realizacji do uzgodnienia
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Termin rozpoczęcia 2020-11-27
Adresaci dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół i placówek oświatowych
Organizator/ osoba do kontaktu mgr Maria M. Ferenc
Koszt Płatny

Dodana: 25 sierpień 2020 14:27

Zmodyfikowana: 25 sierpień 2020 14:27