Prawna ochrona osób wykonujących zawód nauczyciela

Forma doskonalenia konferencja, seminarium
Obszary edukacyjne Zarządzanie oświatą
Tytuł Prawna ochrona osób wykonujących zawód nauczyciela
Opis

W programie:

Zasada równości pracowników.

Prawo do godziwego wynagrodzenia.

Prawo do równego wynagradzania za pracę.

Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu.

Dyskryminacja bezpośrednia, dyskryminacja pośrednia, molestowanie, molestowanie seksualne, mobbing.

Godność i dobra osobiste osób wykonujących zawód nauczyciela.

Nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny.

Instytucja organizująca Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach; ul. M. Reja 67 B, Suwałki, tel. 87 567 03 28, e-mail cen@cen.suwalki.pl
Miejsce realizacji Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Termin rozpoczęcia 2016-03-14
Adresaci dyrektorzy szkół i placówek, kadra kierownicza, nauczyciele
Organizator/ osoba do kontaktu Radosław Galicki
Koszt Bezpłatny

Dodana: 28 luty 2016 23:48

Zmodyfikowana: 28 luty 2016 23:48