Podsumowanie pracy szkoły/placówki oświatowej w roku szkolnym 2017/2018

Forma doskonalenia konferencja, seminarium
Obszary edukacyjne Zarządzanie oświatą
Tytuł Podsumowanie pracy szkoły/placówki oświatowej w roku szkolnym 2017/2018
Opis
 • Prawo oświatowe - podsumowanie zmian w roku szkolnym 2017/2018.
 • Podsumowanie realizowanych zadań wynikających z Podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018.
 • Wnioski i rekomendacje do realizacji w roku szkolnym 2018/2019.
 • Diagnoza potrzeb dyrektorów szkół i placówek oświatowych w zakresie doskonalenia.

TERMINY:

czerwiec 2018 r.

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ:

do uzgodnienia

WYMIAR GODZIN:  14

Odpłatność: do uzgodnienia

Instytucja organizująca Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży, Plac Tadeusza Kościuszki 2 18-400 Łomża tel. 86 216 42 17
Miejsce realizacji do uzgodnienia
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Termin rozpoczęcia 2018-06-01
Adresaci dyrektorzy, wicedyrektorzy wszystkich typów szkół i placówek oświatowych
Organizator/ osoba do kontaktu Janina Arcimowicz
Koszt Płatny

Dodana: 5 styczeń 2018 14:36

Zmodyfikowana: 5 styczeń 2018 14:36