Podsumowanie pracy szkoły/placówki oświatowej w roku szkolnym 2017/2018

Forma doskonalenia konferencja, seminarium
Obszary edukacyjne Zarządzanie oświatą
Tytuł Podsumowanie pracy szkoły/placówki oświatowej w roku szkolnym 2017/2018
Opis
  • Prawo oświatowe - podsumowanie zmian w roku szkolnym 2017/2018.
  • Podsumowanie realizowanych zadań wynikających z Podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018.
  • Wnioski i rekomendacje do realizacji w roku szkolnym 2018/2019.
  • Diagnoza potrzeb dyrektorów szkół i placówek oświatowych w zakresie doskonalenia.

TERMINY:

czerwiec 2018 r.

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ:

do uzgodnienia

WYMIAR GODZIN:  14

Odpłatność: do uzgodnienia

Instytucja organizująca Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży, Plac Tadeusza Kościuszki 2 18-400 Łomża tel. 86 216 42 17
Miejsce realizacji do uzgodnienia
Obszar działania
  • zambrowski
  • wysokomazowiecki
  • suwalski
  • sokólski
  • siemiatycki
  • sejneński
  • moniecki
  • łomżyński
  • kolneński
  • hajnowski
  • grajewski
  • bielski
  • białostocki
  • augustowski
  • m. Suwałki
  • m. Łomża
  • m. Białystok
Termin rozpoczęcia 2018-06-01
Adresaci dyrektorzy, wicedyrektorzy wszystkich typów szkół i placówek oświatowych
Organizator/ osoba do kontaktu Janina Arcimowicz
Koszt Płatny

Dodana: 5 styczeń 2018 14:36

Zmodyfikowana: 5 styczeń 2018 14:36