Media społecznościowe w bibliotece

Forma doskonalenia konferencja, seminarium
Tytuł Media społecznościowe w bibliotece
Opis

Celem szkolenia jest charakterystyka zjawiska ewolucji sieci internetowej oraz wpływu tych zmian na działalność bibliotek. Zostaną przedstawione problemy z zakresu wykorzystania przez te instytucje narzędzi społecznościowego internetu, które od ponad dziesięciu lat są wykorzystywane do tworzenia, organizowania i udostępniania multimedialnych cyfrowych treści, jak również prezentowania informacyjno - bibliotecznych usług.

W trakcie szkolenia analizie zostaną poddane następujące problemy;

 • Czym charakteryzują się zjawiska sieci pierwszej, drugiej i trzeciej generacji? Jaką rolę odgrywa 
  w ramach tych zjawisk interaktywność?
 • W jaki sposób powyższe zjawiska wpływają na codzienne funkcjonowanie bibliotek oraz użytkowników nowych technologii?
 • Czym jest zjawisko Biblioteki 2.0 i jakie są jego główne cechy?
 • Jak biblioteki wykorzystują media społecznościowe? Z których mediów najczęściej korzystają?
 • Jaką rolę mogą odgrywać w bibliotece mobilne urządzenia i aplikacje?
 • Jak łatwo i szybko współtworzyć, organizować i udostępniać informacje o sieciowych zasobach?
Instytucja organizująca Biblioteka Pedagogiczna w Łomży, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 1 18-400 Łomża , tel. 862165099, e-mail: info@bp.lomza.pl, http://www.bp.lomza.pl
Miejsce realizacji Biblioteka Pedagogiczna w Łomży
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Termin rozpoczęcia 2017-11-23
Adresaci nauczyciele bibliotekarze
Organizator/ osoba do kontaktu Halina Brześkiewicz
Koszt Bezpłatny

Dodana: 31 październik 2017 10:13

Zmodyfikowana: 31 październik 2017 10:13