Przyjaciel Szkoły 2017 - Dominika Kulczyk - inspiruje nauczycieli i wychowawców

 

Oprac. Bożena Malinowska

Biblioteka Pedagogiczna w Łomży

Zdjęcie: pixabay.com

Opublikowane: 7 listopada 2017r.

Kapituła Konkursu Nauczyciel Roku, organizowanego przez redakcję „Głosu Nauczycielskiego”, przyznaje także honorowy tytuł Przyjaciela Szkoły. W październiku bieżącego roku wyróżnienie otrzymała Dominika Kulczyk, prezes i współzałożycielka Kulczyk Foundation, za projekt edukacyjny „Wiem. Czuję… Pomagam!”.

Fundacja Dominiki Kulczyk wspiera projekty infrastrukturalne i inwestycje społeczne w krajach rozwijających się. Pokazuje, jak mądrze pomagać innym. Dba o to, aby otrzymujący pomoc zostali wyposażeni w wiedzę i wsparcie pozwalające na dalszą samodzielną poprawę swego losu. W działaniach kieruje się naczelną zasadą: „Bo najważniejszy jest człowiek”. Stąd programy Kulczyk Foundation w obszarze edukacji, które - jak stwierdziła laureatka – „są tworzone po to, aby pomóc polskiej szkole w wychowaniu dzieci na dobrych, odpowiedzialnych i wrażliwych ludzi.”

Projekt edukacyjny „Wiem. Czuję… Pomagam!”, to inspiracje do zajęć wychowawczych z dziećmi i młodzieżą, pomocne w rozwijaniu empatii i kształtowaniu postaw prospołecznych. To „lekcje empatii”, jak podkreśla Dominika Kulczyk. "Wiem", bo warto mieć rzetelną wiedzę i zrozumieć tego, któremu pomagamy. "Czuję..." - żeby pomagać trzeba współodczuwać i warto zauważyć, że ludzie z różnych zakątków świata mogą być nam bardzo bliscy. "Pomagam!" - bo warto działać na rzecz potrzebujących pomocy, solidarnie przyjąć odpowiedzialność za drugiego człowieka.

W ramach projektu opracowano dwa zestawy scenariuszy zajęć: po osiem dla uczniów w wieku 9-12 lat i 13-16 lat. Do każdego zestawu dołączona jest płyta z fragmentami reportaży filmowych i innymi materiałami dydaktycznymi. Kanwę scenariuszy stanowią autentyczne historie, związane z akcjami pomocowymi Kulczyk Fundation w odległych krajach, np. Panamie, Malawi, Nepalu, Tajlandii, Grecji, ale też na Ukrainie i w Polsce. Wszystkie opatrzono krótkim opisem kraju oraz wprowadzeniem w problematykę zajęć, ze wskazaniem wartości, które będą ich treścią. Mogą być wykorzystane podczas lekcji wychowawczych, lekcji różnych przedmiotów, czy zajęć pozalekcyjnych. Konsultantami merytorycznymi opracowań są prof. UAM dr hab. Kinga Kuszak i prof. UAM dr hab. Tadeusz Gadkowski. Patronatem honorowym objął projekt Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.

Podczas odbywającej się na Zamku Królewskim gali wręczenia tytułu Przyjaciel Szkoły 2017, Dominika Kulczyk mówiła, że wierzy w dzieci i chciałaby, aby dzięki temu programowi zrozumiały, że ich rówieśnicy na drugim końcu świata - chociaż tak różni - mają podobne pragnienia: chcą miłości, szczęścia, zabawy, ale też prawdy i wiedzy. Dziękowała również nauczycielom za to, że potrafią być dla dzieci często wszystkim, kreują czyjeś życie i naprawdę zmieniają świat.

Publikacje ze scenariuszami mogli nauczyciele przez pewien czas zamawiać nieodpłatnie w Fundacji, a obecnie są dostępne na stronie internetowej:

http://kulczykfoundation.org.pl/wiem-czuje-pomagam/#scenariusze9-12

http://kulczykfoundation.org.pl/wiem-czuje-pomagam/#scenariusze13-16

Znajdują się również w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Łomży. 

„Wiem. Czuję… Pomagam!” to nie tylko obszerny program edukacyjny, ale także nazwa dorocznego Forum Eksperckiego poświęconego empatii w szkole. W tym roku Forum odbędzie się 20. listopada w Warszawie. Udział jest bezpłatny, lecz limit miejsc (500!) został już wyczerpany. Organizatorzy przygotowują mechanizm uczestnictwa online. Więcej informacji: http://wiemczujepomagam.pl/