Dodana: 9 kwiecień 2018 14:18

Zmodyfikowana: 9 kwiecień 2018 14:22

Zasady organizacji projektu edukacyjnego jako obligatoryjnej metody nauczania, realizującej podstawę programową w ośmioklasowej szkole podstawowej

Anna Karpowicz

konsultant ds. edukacji przyrodniczej
w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

grafika: pixabay.com licencja, CCO


PROJEKT EDUKACYJNY W NAUCZANIU

  • Duże znaczenie dla rozwoju młodego człowieka oraz jego sukcesów w dorosłym życiu ma udział w projektach zespołowych lub indywidualnych oraz organizacja i zarządzanie projektami.
  • Zastosowanie metody projektu, w procesie kształcenia, umożliwia stosowanie innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych.
  • Projekty swoim zakresem mogą obejmować jeden lub więcej przedmiotów. Pozwalają na współdziałanie szkoły ze środowiskiem lokalnym oraz na zaangażowanie rodziców uczniów.
    ( min. Ważną rolę odgrywają projekty interdyscyplinarne-nadzór pedagogiczny)Projekt, w zależności od potrzeb, może być realizowany np. przez tydzień, miesiąc, semestr lub być działaniem całorocznym.
    W organizacji pracy szkoły można uwzględnić również takie rozwiązanie, które zakłada, że w określonym czasie w szkole nie są prowadzone zajęcia z podziałem na poszczególne lekcje, lecz są one realizowane metodą projektu.
    Przy realizacji projektu wskazane jest wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku