Dodana: 4 grudzień 2015 12:00

Zmodyfikowana: 23 luty 2016 10:45

Szkoła otwarta na kulturę

   

   Anna Krawczuk, nauczyciel konsultant  
   Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
   Opublikowano: 4 grudnia 2015 r.
   Zdjęcie: Kultura na widoku , [4.12.2015]


W uzasadnieniu ustanowienia roku szkolnego 2015/16 Rokiem Otwartej Szkoły, Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska stwierdziła, m.in. „Otwarta szkoła to taka, która nie zamyka się na kulturę (…)”.

Przy korzystaniu z dóbr kultury ważne jest wykształcenie u uczniów poczucia odpowiedzialności za kulturę, uzmysłowienie, że kultura jest wspólnotą jej twórców i odbiorców. Niezwykle ważne jest, aby korzystać z kultury w sposób legalny, z poszanowaniem praw do własności intelektualnej jej twórców.

W listopadzie 2011 roku powstała Fundacja Legalna Kultura, której statutowym celem jest prowadzenie działań na rzecz promocji legalnych źródeł kultury i budowania świadomości odbiorców na temat ich roli w powstawaniu dóbr kultury.

Od kwietnia 2012 roku Fundacja prowadzi Kampanię Społeczną Legalna Kultura. Partnerem strategicznym Kampanii jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Polski Instytut Sztuki Filmowej. Głównym celem tej inicjatywy jest promowanie legalnych źródeł kultury oraz edukacja w zakresie ochrony własności intelektualnej. 

Jednym z priorytetów projektu jest tworzenie Bazy Legalnych Źródeł.

Kolejny projekt realizowany przez Fundację to „Kultura na widoku” – edycja 2014 oraz 2015.

To multimedialny projekt, który umożliwia powszechny dostęp do bogactwa zasobów legalnych źródeł kultury w cyfrowym wydaniu. Poprzez Regały Kultury Na Widoku - uliczne wirtualne biblioteki - ustawione w centralnych punktach miast oraz w miejscach wydarzeń kulturalnych można legalnie pobrać filmy, muzykę, książki i gry na osobiste urządzenia medialne.

Projekt ma na celu budowanie świadomego uczestnictwa w kulturze i jest skierowany do wszystkich. Jak mówią autorzy projektu „nigdy nie jest za wcześnie i nigdy nie jest za późno, żeby wyrobić w sobie nawyk sięgania po kulturę z legalnych źródeł”. Sercem projektu jest strona internetowa www.kulturnawidoku.pl , na której są dostępne wszystkie utwory do legalnego pobrania przez wszystkich zainteresowanych.

Szczegółowe informacje o kampanii, realizowanych projektach są dostępne na stronie portalu www.legalnakultura.pl. Jest tam także Strefa edukacji, adresowana do nauczycieli i uczniów. Nauczyciele znajdą tam scenariusze lekcji, zasoby edukacyjne, przewodnik po prawie autorskim oraz odpowiedzi prawnika dotyczące wykorzystania prawa autorskiego w pracy w szkole. W strefie dla ucznia znaleźć można strony internetowe pomocne w nauce, słowniczek wyjaśniający przepisy i terminy zawarte w Ustawie o ochronie praw autorskich i pokrewnych.

Jest tu także Baza legalnych źródeł, w którym prezentowane są serwisy, które udostępniają zasoby kulturalne z poszanowaniem praw twórców. Znajdują się tutaj zarówno serwisy komercyjne, jak i te, które gromadzą zasoby oparte na wolnych licencjach. Aby ułatwić korzystanie z bazy, stworzona zastała funkcja sortowania według informacji, w jaki sposób dany serwis jest dostępny - za darmo czy odpłatnie. Warto jednak pamiętać, że płatne serwisy często udostępniają również bezpłatny kontent.

W dziale Prawo w kulturze, poza aktami prawnymi, wykładami wideo i audycjami o prawie autorskim, istnieje możliwość zadania pytania prawnikowi i uzyskania odpowiedzi oraz zapoznania się z odpowiedziami na pytania innych.

Warto, by każda szkoła otwarta na kulturę prezentowała ten portal swoim uczniom.