Jak zapewnić uczniom bezpieczeństwo w Internecie?

   Anna Krawczuk - konsultant d/s technologii informacyjnej i edukacji zdalnej,

   Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku  

   Zdjęcie: Pixabay [21.11.2018], licencja CC0 

 

Publikacja opracowana przez Zespół Ekspertów Naukowej Akademickiej Sieci Komputerowej NASK w ramach projektu cyfrowobezpieczni.pl, w której szczegółowo zostały omówione różne formy cyberprzemocy,  zaprezentowano szkolne procedury reagowania na przypadki cyberprzemocy, wskazano adresy stron www, pod którymi jest świadczona pomoc dla dzieci, rodziców, opiekunów, pedagogów i psychologów.

Zwrócono uwagę na konieczność krytycznego podejścia do treści publikowanych w sieci oraz poruszono problematykę poszanowania własności intelektualnej utworów publikowanych w sieci. Omówiono także czynniki ryzyka i przyczyny nadużywania Internetu

Pełen tekst publikacji w załączniku poniżej.