Zapraszamy na konferencję pn. Innowacyjne rozwiązania w edukacji - plan daltoński.

Joanna Marek,

konsultant w Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży

Zdjęcie: billionphotos.com

Zapraszamy na konferencję pn. Innowacyjne rozwiązania w edukacji - plan daltoński.

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół, dyrektorzy i nauczyciele wszystkich form wychowania przedszkolnego (optymalnym rozwiązaniem byłaby obecność dyrektora wraz z 2-3 nauczycielami)

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: CEN w Łomży

WYMIAR GODZIN:  5

Informacja szczegółowa na temat warsztatów:

  1. Edukacja elementarna.
  2. Edukacja humanistyczna.
  3. Edukacja matematyczno - przyrodnicza.

12.30 – 12.50      Rejestracja uczestników
13.00 – 13.20      Rozpoczęcie konferencji, powitanie gości
13.20 – 13.45      Dlaczego plan daltoński? – Jolanta Boryszewska – CEN w Łomży
13.45 – 14.45      Teoretyczne podstawy planu daltońskiego: rozwój planu daltońskiego w Polsce i na świecie, filary planu daltońskiego – Anna Wróbel, Marta Kwella, Polskie Stowarzyszenie Dalton
14.45 – 15.30      Realizacja założeń planu daltońskiego w szkole – przykłady dobrych praktyk – Marta Kwella, Polskie Stowarzyszenie Dalton
15.30 – 16.00      przerwa kawowa
16.00 – 16.40      Dziecko za sterem – plan daltoński w przedszkolu – przykłady dobrych praktyk – Anna Wróbel, Polskie Stowarzyszenie Dalton
16.40 – 17.00      Plan daltoński – odniesienia do podstawy programowej – Joanna Marek – CEN w Łomży
17.00 – 17.15      Podsumowanie konferencji. Wręczenie certyfikatów

 

Kliknij w LINK aby zarejestrować się.