Wartości w programie wychowawczym szkoły służące integralnemu rozwojowi i wychowaniu ucznia

MATERIAŁY POKONFERENCYJNE

Krystyna Chałas

Wartości w programie wychowawczym szkoły służące integralnemu rozwojowi i wychowaniu ucznia

Celem przedstawionego opracowania jest ukazanie koncepcji budowania programu wychowawczego szkoły w aspekcie integralnego rozwoju i wychowania ucznia oraz stworzenie każdemu nauczycielowi szansy stosowania autorskich rozwiązań złożonych problemów wychowania.

Szczegóły w załączniku