Setna Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę

opraowała
Elżbieta Korzeniecka
Biblioteka Pedagogiczna CEN w Białymstoku
grafika: www.pixabay.com

Z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę został powołany Komitet Narodowych Obchodów, który ma zadanie realizowanie w latach 2017-21 działań związanych z upamiętnieniem i uczczeniem wydarzeń oraz osób związanych z odzyskaniem i utrwaleniem niepodległości przez Polskę. W jego skład wchodzą: przedstawiciele partii politycznych i ugrupowań oraz osoby wskazane przez prezydenta spośród przedstawicieli Kościołów i innych związków wyznaniowych, środowisk kultury i nauki, samorządu terytorialnego, związków zawodowych, organizacji kombatanckich i innych organizacji społecznych lub osób szczególnie zasłużonych dla państwa polskiego. To znakomita okazja aby przybliżyć Polakom ich historię, zachęcić młodzież do poznawania historii naszego kraju w sposób niekonwencjonalny.

 Włącz się w obchody 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę

https://niepodlegla.gov.pl/

https://fakty.interia.pl/polska/news-plan-obchodow-100-lecia-odzyskania-niepodleglosci,nId,2570976

https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/niepodlegla/kalendarium-1.html