Patriotyzm dzisiaj. Wychowanie patriotyczne

(wybór publikacji dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej CEN w Łomży)


Według badań zrealizowanych w 2016 roku na potrzeby Wieloletniego Programu NIEPODLEGŁA (2017-2022), Polacy cenią postawy patriotyczne. Większość Polaków wyraża dumę ze swojej przynależności narodowej i z własnego kraju. Jednak we wnioskach czytamy też, że „…w Polsce odczuwalny jest brak poczucia silnej wspólnoty. Polacy wciąż mają poczucie, że więcej ich dzieli niż łączy.”1 Warto zastanowić się, jakie znaczenia przypisujemy dzisiaj pojęciu patriotyzmu i w jaki sposób kształtować postawy obywatelskie i patriotyczne dzieci i młodzieży. Biblioteka Pedagogiczna CEN w Łomży proponuje wybór pomocnej literatury.