100 lecie odzyskania niepodległości przez Białystok - obchody uroczystości przez Bibliotekę Pedagogiczną

19 lutego Białystok będzie obchodził 100 rocznicę odzyskania niepodległości. W związku z tym Biblioteka Pedagogiczna włącza się aktywnie w uroczystości, które upamiętnią 19 lutego 1919 roku - wyzwolenie Białegostoku.

1.  Gra terenowa, historyczno-literacka pt.  Akcja Niepodległy Białystok.

Gra skierowana jest do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. Wykorzystując wątki historyczne łączy zabawę, rywalizację i naukę. Uczestnicy gry będą musieli wykazać się inteligencją, wiedzą i umiejętnościami. Na każdym etapie otrzymają do rozwiązania interaktywne zadania oraz dołączone materiały pomocnicze.
Gra odbędzie się na terenie budynku CEN, będzie dotyczyła historii Białegostoku w czasach odzyskiwania niepodległości.
Przewidujemy rozgrywanie gry przez wybranych uczniów z kilu klas lub jednej klasy. 

2.  Galeria Na Złotej: Białystok oczami białostockich artystów. 

Bliskie sercom Białostoczan zakątki miasta w artystycznej interpretacji kilku pokoleń artystów.

3.  Wystawa książek w bibliotece nt. Białystok wolny: 1919-1939. 

Publikacje zgromadzone na wystawie przyblizają czytelnikowi czas pięknego rozkwitu Białegostoku, który nastąpił po odzyskaniu niepodległości w lutym 1919 roku. Wystarczy sięgnąć ręką i zabrać do domu fascynującą lekturę.

4. Zestawienie literatury dostępnej w bibliotece nt. Wolność i rozwój: Białystok 1918-1939.

Bibliografia umożliwia szybki przegląd literatury związanej z bujnością, wielokulturowością i wszechstronnym rozwojem Białegostoku po odzyskaniu niepodległości w lutym 1919 roku.