„ Krótka historia o polskich symbolach narodowych” - lekcje biblioteczne w ramach projektu edukacyjnego Polska - 100 - lecie odzyskania niepodległości.

Serdecznie zapraszamy nauczycieli wraz z uczniami klas 0-IV szkół podstawowych na lekcję biblioteczną w ramach projektu edukacyjnego Polska - 100 - lecie odzyskania niepodległości.
Projekt jest programem czytelniczym popularyzującym wiedzę historyczną w oparciu o literaturę dziecięcą i młodzieżową. Będzie realizowany przez  nauczycieli bibliotekarzy Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku we współpracy z Muzeum Historycznym w Białymstoku. 
W ramach projektu zaplanowano: interaktywne lekcje biblioteczne - "Krótka historia o polskich symbolach narodowych", terenową grę edukacyjną oraz warsztaty metodyczne „Praca z tekstem literackim / popularnonaukowym na lekcjach języka polskiego”.

Cele:

  • rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów,
  • popularyzacja wiedzy historycznej w oparciu literaturę popularnonaukową,
  • rozwijanie postaw patriotycznych,
  • rozwijanie kompetencji tożsamości narodowej,
  • poznawanie historii i rangi symboli narodowych Polski,
  • zachęcanie do poznawania historii naszego kraju,
  • promocja Biblioteki Pedagogicznej w Białymstoku - prezentacja działań projektowych na stronach internetowych biblioteki oraz na Podlaskiej Platformie Edukacyjnej.

Koordynatorem projektu jest Jolanta Bakier. ; mail: jolanta.bakier@cen.bialystok.edu.pl ; tel. 85 7327323

Czas realizacji:  X 2018 - VI 2019 r.

Wszystkich zainteresowanych lekcją biblioteczną, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Zapraszamy do przeczytania i obejrzenia pierwszych wrażeń z lekcji.