"Mali badacze-laboratorium w przedszkolu"- zajęcia otwarte prowadzone metodą eksperymentu

Forma doskonalenia sieć współpracy
Obszary edukacyjne Wychowanie przedszkolne
Tytuł "Mali badacze-laboratorium w przedszkolu"- zajęcia otwarte prowadzone metodą eksperymentu
Opis

Zapraszam na spotkanie nauczycieli wychowania przedszkolnego, szczególnie nauczycieli, którzy uczestniczyli w szkoleniu na temat "Metoda eksperymentu- sposób na ciekawe zajęcia w przedszkolu" oraz nauczycieli, którzy pragną dołączyć do tworzącej się  grupy  Sieci Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego. Podczas spotkania nauczyciele będą mogli obejrzeć zajęcia z dziećmi  prowadzone metodą eksperymentu,  przedyskutować atrakcyjność i przydatność tej metody w pracy z grupą, otrzymać przykładowe  scenariusze dla różnych grup wiekowych.

Spotkanie nauczycieli odbędzie się w Przedszkolu "Kraina Marzeń" w Czarnej Białostockiej. Rozpocznie się zajęciem otwartym w grupie dzieci trzyletnich. Tematem zajęcia będzie: "Laboratorium w przedszkolu" - zabawy badawcze prowadzone metodą eksperymentu. Po zajęciu przewidywane jest omówienie  zabaw,  wymiana wrażeń, informacji  i doświadczeń w pracy tą metodą, rozdanie materiałów- scenariuszy zajęć, propozycji zabaw metodą eksperymentu w różnych grupach wiekowych w przedszkolu.

Instytucja organizująca Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, ul. Złota 4, tel 85 732 98 67, e-mail cen@cen.bialystok.pl
Miejsce realizacji Przedszkole "Kraina Marzeń" w Czarnej Białostockiej, ul. Piłsudskiego 9, 16-020 Czarna Białostocka.
Obszar działania białostocki
Termin rozpoczęcia 2020-01-23
Adresaci nauczyciele wychowania przedszkolnego
Organizator/ osoba do kontaktu Renata Woroniecka
Koszt Bezpłatny

Dodana: 7 styczeń 2020 16:51

Zmodyfikowana: 7 styczeń 2020 16:51