facebook

Klub nauczycieli wychowania przedszkolnego

Forma doskonalenia sieć współpracy
Obszary edukacyjne Wychowanie przedszkolne
Tytuł Klub nauczycieli wychowania przedszkolnego
Opis
  • Spotkanie 1. Wybrane techniki freinetowskie w pracy z dziećmi w przedszkolu, sprzyjające realizacji pierwszego, siódmego i czternastego obszaru podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
  • Spotkanie 2. Formy współpracy z rodzicami, przykłady wspólnych działań. Kompetencje rodziców i nauczycieli w świetle obowiązującego prawa.
  • Spotkanie 3. Ciekawe materiały dla przedszkoli.

TERMINY:

27.03.2017 r., 24.04.2017 r., 29.05.2017 r. godz. 15.00

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ:

1. MP nr 2 w Wysokiem M.

2. SP w Wysokiem M.

3. Przedsz. w Ciechanowcu

WYMIAR GODZIN: 12 (3x4)

Instytucja organizująca Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży, Plac Tadeusza Kościuszki 2 18-400 Łomża tel. 86 216 42 17
Miejsce realizacji Wysokie Mazowieckie, Ciechanowiec
Obszar działania wysokomazowiecki
Termin rozpoczęcia 2017-03-27
Adresaci nauczyciele różnych form wychowania przedszkolnego w powiecie wysokomazowieckim
Organizator/ osoba do kontaktu Maria M. Ferenc
Koszt Bezpłatny

Dodana: 25 styczeń 2017 11:02

Zmodyfikowana: 25 styczeń 2017 11:02