facebook

Ocena rozwoju u dzieci - korp, standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dzieci w wieku od 1 m.ż. do 9 r.ż

Forma doskonalenia zajęcia warsztatowe
Obszary edukacyjne Edukacja wczesnoszkolna
Tytuł Ocena rozwoju u dzieci - korp, standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dzieci w wieku od 1 m.ż. do 9 r.ż
Opis
 • Prezentacja Kart Oceny Rozwoju Psychoruchowego KORP.
 • Założenia teoretyczne, charakterystyka kwestionariusza i warunki przeprowadzania badania oraz procedura badania.
 • Profil rozwoju psychoruchowego dziecka i badanie dzieci podejrzanych o opóźnienie rozwoju psychoruchowego: procedura pretestu KORP - PRE
 • Sposób interpretacji danych, analiza wybranych przypadków.

TERMINY:

06.03.2017 r., godz. 9.00

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ:

ODN w Łomży

WYMIAR GODZIN: 8

Odpłatność: 320 zł

Instytucja organizująca Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży, Plac Tadeusza Kościuszki 2 18-400 Łomża tel. 86 216 42 17
Miejsce realizacji ODN w Łomży
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Termin rozpoczęcia 2017-03-06
Adresaci nauczyciele kształcenia specjalnego, nauczyciele przedszkola, psycholodzy, logopedzi
Organizator/ osoba do kontaktu Danuta Momot
Koszt Płatny

Dodana: 17 styczeń 2017 13:25

Zmodyfikowana: 17 styczeń 2017 13:25