facebook

Metoda dobrego startu w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, młodszym szkolnym oraz dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Forma doskonalenia zajęcia warsztatowe
Obszary edukacyjne
 • Edukacja wczesnoszkolna
 • Wychowanie przedszkolne
Tytuł Metoda dobrego startu w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, młodszym szkolnym oraz dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Opis
 • Metoda Dobrego Startu - założenia ogólne.
 • Jak organizować zajęcia prowadzone Metodą Dobrego Startu i jak wykorzystywać tę metodę w pracy z grupą przedszkolną, klasą pierwszą i na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych?
 • Przykładowe zajęcia praktyczne.

TERMINY:

1.04.2017 r., godz. 9.00 i 13.04.2017 r., godz. 14.30

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ:

ODN w Łomży

WYMIAR GODZIN: 12 (7+5)

Instytucja organizująca Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży, Plac Tadeusza Kościuszki 2 18-400 Łomża tel. 86 216 42 17
Miejsce realizacji ODN w Łomży
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Termin rozpoczęcia 2017-04-01
Adresaci nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, placówek opiekuńczo-wychowawczych
Organizator/ osoba do kontaktu Danuta Lasek
Koszt Bezpłatny

Dodana: 19 styczeń 2017 14:11

Zmodyfikowana: 19 styczeń 2017 14:11