Dodana: 2 listopad 2018 13:07

Zmodyfikowana: 2 listopad 2018 13:07

Wyjście z centrum

Tematem wystawy „Wyjście z centrum” jest pojęcie centrum jako punkt wyjścia do myślenia o rzeczywistości. Każdy z nas ma swoje centrum, z którego wyrusza i wobec którego pozycjonuje resztę świata. Owo centrum może być różnie definiowane; z geograficznego punktu widzenia może być nim nasza wieś, miasto, kraj czy kontynent. Centrum może być postrzegane również w kategoriach politycznych, gospodarczych, a także kultury czy religii. Wystawa spróbuje odpowiedzieć na pytanie: czy centrum może stać się marginesem, peryferiami – i odwrotnie?

szczegółowe informacje na stronie https://galeria-arsenal.pl/wystawy/wyjscie-z-centrum

16.11.2018 - 10.01.2019
Otwarcie: 16.11.2018 / 18:00
Miejsce: Galeria Arsenał, ul. A. Mickiewicza 2
Artyści: Karolina Breguła, Grzegorz Drozd, Magdalena Firląg, Wojciech Gilewicz, Justyna Górowska, Adam Gruba, Alicja Łukasiak, Daniel Rycharski, ZOR (Zmiana Organizacji Ruchu)
Kuratorka: Agata Chinowska