Dodana: 14 luty 2018 18:47

Zmodyfikowana: 23 luty 2018 22:28

Seminarium nt. „Karta Nauczyciela w świetle zmian wprowadzonych w art. 76 ustawy z dnia 27 października o finansowaniu zadań oświatowych”

21 lutego w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku odbyło się seminarium nt. „Karta Nauczyciela w świetle zmian prowadzonych w art. 76 ustawy z dnia 27 października o finansowaniu zadań oświatowych” .

 

Program  szkolenia obejmował tematykę:

  • Zmiany w Karcie Nauczyciela w zakresie  zatrudniania, czasu pracy
    i wynagrodzeń nauczycieli, oraz uprawnień socjalnych, urlopów i uprawnień rodzicielskich.
  • Zmiany w Karcie Nauczyciela w zakresie oceny pracy oraz procedury awansu zawodowego nauczycieli.

 

Wykładowca

Pani Monika Rękawek – główny specjalista zespołu obsługi prawnej Kuratorium Oświaty w Białymstoku

 

Załączniki