Dodana: 8 grudzień 2017 18:48

Zmodyfikowana: 13 grudzień 2017 14:43

Konferencja "Podlaska Platforma Edukacyjna - przestrzeń nauczania, uczenia się i współpracy" w Łomży

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego wraz z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łomży oraz Biblioteką Pedagogiczną w Łomży zorganizowało konferencję "Podlaska Platforma Edukacyjna - przestrzeń nauczania, uczenia się i współpracy". Konferencja odbyła się 7 grudnia 2017r w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łomży. Wzięli w niej udział dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz przedstawiciele JST.

Celem konferencji było zainteresowanie efektywnym wykorzystywaniem narzędzi i zasobów Podlaskiej Platformy Edukacyjnej oraz przedstawienie oferty szkoleń z zakresu narzędzi PPE, adresowanej do nauczycieli szkół województwa podlaskiego.

W programie konferencji:

  1. Informacja o projekcie "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz. II - Agnieszka Aleksiejczuk, Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego
  2. Prezentacja Podlaskiej Platformy Edukacyjnej - Zdzisław Babicz, Koordynator Wojewódzki PPE, Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
  3. Prezentacja zasobów i narzędzi Podlaskiej Platformy Edukacyjnej – Bożenna Kossakowska Koordynator merytoryczny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży
  4. Prezentacja zasobów bibliotecznych oraz promocja działu „Wkrótce w regionie” – Bożena Malinowska Koordynator merytoryczny Biblioteki Pedagogicznej w Łomży
  5. Dyskusja n.t wykorzystania Podlaskiej Platformy Edukacyjnej przez szkoły z gmin uczestniczących w projekcie
  6. Informacja o ofercie szkoleniowej oraz o wojewódzkim konkursie dla szkół.