Dodana: 15 grudzień 2017 13:57

Zmodyfikowana: 15 grudzień 2017 13:57

Konferencja "Podlaska Plafforma Edukacyjna - przestrzeń nauczania, uczenia się i współpracy" w Białymstoky

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku wraz z Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku 12 grudnia 2017 r. zorganizował konferencję „Podlaska Platforma Edukacyjna – przestrzeń nauczania,  uczenia się  i  współpracy”, która odbyła się  Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.

Podlaska Platforma Edukacyjna jest efektem realizacji projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego”, a szkoły uzyskały możliwość bezpłatnego korzystania z jej narzędzi i zasobów. Prezentację projektu oraz informacje o jego realizacji przedstawiła Pani Bożena Ignatowska z Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego UMWP w Białymstoku

Podczas konferencji zaprezentowano portal Podlaskiej Platformy Edukacyjnej, który, poza udostępnianiem zasobów i narzędzi, stwarza możliwość upowszechniania informacji o osiągnięciach  szkół i placówek oświatowych oraz instytucji działających na rzecz edukacji w woj. podlaskim. Przedstawiono przykładowe zasoby edukacyjne, dydaktyczne możliwości programu WBTExpress i platformy elearningowej 4Sytem oraz zasady bezpłatnego uzyskania licencji. W tej części konferencji wystąpili: Zdzisław Babicz – Koordynator Wojewódzki Podlaskiej Platformy Edukacyjnej – w CEN w Białystoku oraz Katarzyna Gagan – Koordynator Merytoryczny Podlaskiej Platformy Edukacyjnej w CEN w Białystoku.

Wykorzystanie w praktyce możliwości i narzędzi Podlaskiej Platformy Edukacyjnej zaprezentowały: Hanna Mąka, VIII Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku oraz Elżbieta Leszczyńska, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku.

Pan Zdzisław Babicz zaprezentował ofertę szkoleniową Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku w zakresie projektowania i prowadzenia zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem wymienionych wcześniej narzędzi. Poinformował  o konkursie PPE „Materiały edukacyjne w pracy nowatorskiego nauczyciela”, skierowanym do nauczycieli wszystkich typów szkół województwa podlaskiego.

Udział w konferencji pozwolił uzyskać niezbędne informacje dotyczące wdrożenia najnowszych rozwiązań technologicznych oraz przygotowania i prowadzenie ciekawych, aktywizujących zajęć lekcyjnych.

 

 opracowała: Katarzyna Gagan,

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku