Zarządzanie danymi w procesie programowania pracy szkoły - analizowanie danych, wnioskowanie, formułowanie rekomendacji

Forma doskonalenia zajęcia warsztatowe
Obszary edukacyjne Zarządzanie oświatą
Tytuł Zarządzanie danymi w procesie programowania pracy szkoły - analizowanie danych, wnioskowanie, formułowanie rekomendacji
Opis
 • Wnioski i rekomendacje na przykładzie analizy spełniania wymagań państwa wobec szkół
  i placówek.
 • Wnioski i rekomendacje na przykładzie analizy wyników egzaminów zewnętrznych.
 • Przyczyny i skutki błędnego wnioskowania.

TERMINY:

26.10.2018 r., godz. 9.00

Odpłatność: 50 zł.

Instytucja organizująca Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży, Plac Tadeusza Kościuszki 2 18-400 Łomża tel. 86 216 42 17
Miejsce realizacji CEN w Łomży
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Termin rozpoczęcia 2018-10-26
Adresaci dyrektorzy, wicedyrektorzy wszystkich typów szkół i placówek oświatowych
Organizator/ osoba do kontaktu Janina Arcimowicz
Koszt Płatny

Dodana: 10 sierpień 2018 14:29

Zmodyfikowana: 10 sierpień 2018 14:29