Wywiedzione ze słowa, czyli inscenizacja niedramatycznych tekstów literackich

Forma doskonalenia zajęcia warsztatowe
Obszary edukacyjne
 • Edukacja wczesnoszkolna
 • Wychowanie przedszkolne
Tytuł Wywiedzione ze słowa, czyli inscenizacja niedramatycznych tekstów literackich
Opis
 • Polskie piosenki w cieniach.
 • Wybór piosenek do realizacji scenicznych, obrazkowy scenariusz (story bard), wybór techniki teatru cieni, próby teatralne, prezentacja przygotowanych etiud.
 • Wiersz na scenie.
 • Wybór wierszy, ich interpretacja, scenariusz inscenizacji, próby sceniczne, pokaz przygotowanych etiud.

TERMINY:

9 i 10.01.2018 r., godz. 15

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ:

ODN w Łomży

WYMIAR GODZIN:  10 (2x5)

Odpłatność: 50 zł

Instytucja organizująca Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży, Plac Tadeusza Kościuszki 2 18-400 Łomża tel. 86 216 42 17
Miejsce realizacji ODN w Łomży
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Termin rozpoczęcia 2018-01-09
Adresaci nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół i przedszkoli
Organizator/ osoba do kontaktu Joanna Ewa Szkop
Koszt Płatny

Dodana: 17 sierpień 2017 11:26

Zmodyfikowana: 17 sierpień 2017 11:26