WebQuest jako praktyczne narzędzie w pracy nauczyciela

Forma doskonalenia zajęcia warsztatowe
Obszary edukacyjne Technologia informacyjno - komunikacyjna
Tytuł WebQuest jako praktyczne narzędzie w pracy nauczyciela
Opis

Zainteresowani szkoleniem proszeni są o rejestrację poprzez FORMULARZ REJESTRACYJNY

Instytucja organizująca Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, ul. Złota 4, tel 85 732 98 67, e-mail cen@cen.bialystok.pl
Miejsce realizacji CEN w Białymstoku, ul. Złota 4, sala 203
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Termin rozpoczęcia 2018-04-24
Adresaci Nauczyciele szkół należących do Sieci Aktywna Tablica
Organizator/ osoba do kontaktu Anna Krawczuk, Katarzyna Gagan
Koszt Bezpłatny

Dodana: 5 kwiecień 2018 21:36

Zmodyfikowana: 5 kwiecień 2018 21:36