WDN w szkole - planowanie, organizowanie i dokumentowanie

Forma doskonalenia zajęcia warsztatowe
Obszary edukacyjne Zarządzanie oświatą
Tytuł WDN w szkole - planowanie, organizowanie i dokumentowanie
Opis
 • Unormowania prawne doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 • Diagnoza potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia umiejętności zawodowych.
 • Źródła planowania WDN w szkole.
 • Struktura i zasady opracowywania planu WDN.
 • Dokumentowanie realizowanych zadań w ramach WDN.

TERMINY:

5.10.2017 r., godz. 9.00

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ:

ODN w Łomży

WYMIAR GODZIN:  8

Instytucja organizująca Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży, Plac Tadeusza Kościuszki 2 18-400 Łomża tel. 86 216 42 17
Miejsce realizacji ODN w Łomży
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Termin rozpoczęcia 2017-10-05
Adresaci dyrektorzy szkół, liderzy WDN wszystkich typów szkół i placówek oświatowych
Organizator/ osoba do kontaktu Janina Arcimowicz
Koszt Bezpłatny

Dodana: 13 lipiec 2017 11:10

Zmodyfikowana: 13 lipiec 2017 11:10