Uczniowie z niepełnosprawnościami w szkole ogólnodostępnej

Forma doskonalenia zajęcia warsztatowe
Obszary edukacyjne Kształcenie specjalne i integracyjne
Tytuł Uczniowie z niepełnosprawnościami w szkole ogólnodostępnej
Opis
 • Zasady realizacji podstawy programowej przez ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • Opracowanie i realizacja indywidualnych programów edukacyjno terapeutycznych dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • Realizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla uczniów z niepełnosprawnoścą w szkole ogólnodostępnej.

TERMINY:

29.11.2017 r., godz. 14.30

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ:

ODN w Łomży

WYMIAR GODZIN:  6

Odpłatność: 20 zł.

Instytucja organizująca Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży, Plac Tadeusza Kościuszki 2 18-400 Łomża tel. 86 216 42 17
Miejsce realizacji ODN w Łomży
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Termin rozpoczęcia 2017-11-29
Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Organizator/ osoba do kontaktu Danuta Momot
Koszt Płatny

Dodana: 8 wrzesień 2017 09:09

Zmodyfikowana: 8 wrzesień 2017 09:09