Terapia behawioralna dzieci z autyzmem

Forma doskonalenia kurs doskonalący
Obszary edukacyjne Pomoc psychologiczno - pedagogiczna
Tytuł Terapia behawioralna dzieci z autyzmem
Opis
 • Charakterystyka zaburzenia autystycznego.
 • Określanie deficytów rozwojowych ucznia z autyzmem.
 • Podstawowe pojęcia analizy behawioralnej stosowanej.
 • Budowanie systemów motywacji.

 

 

 

Kurs przygotowujący do pracy z dziećmi/uczniami z autyzmem składa się z trzech etapów. Każdy z nich trwa 15 godzin (w sumie 45 godzin szkoleń). Zajęcia rozpoczynamy w październiku 2017 roku, a następne spotkania odbędą się w lutym i marcu 2018 roku. Program kolejnych szkoleń będzie podany bezpośrednio uczestnikom.

Zajęcia będą się odbywały w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łomży  w sobotę w godzinach 09.00-17.00 i w niedzielę w godzinach 9.00-13.00. Uczestnicy są zobowiązani do przesłania pieniędzy w trzech ratach po 400 zł. (opłata powinna być wniesiona przed każdym kolejnym spotkaniem) na konto Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży. Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku będzie wydawał zaświadczenia o ukończeniu kursu.

 

 

Rozpoczęcie kursu będzie możliwe w momencie zebrania grupy 25 osób.

 

 

Osoby, które ukończą kurs będą miały możliwość uczestniczenia w kolejnych formach doskonalenia z tego obszaru. Będą to warsztaty ośmiogodzinne:

- Diagnoza autyzmu i zaburzeń pokrewnych,

- Diagnoza i terapia dzieci z Zespołem Aspergera,

- Rozwijanie mowy u dzieci z zaburzeniem autystycznym,

- Radzenie sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci z zaburzeniami rozwoju,

- „Przyjazny plan” – wykorzystanie nowych technologii w terapii osób z autyzmem.   

TERMINY:

28-29.10.2017 r.

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ:

ODN w Łomży

WYMIAR GODZIN:  15

Odpłatność: 400 zł.

Instytucja organizująca Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży, Plac Tadeusza Kościuszki 2 18-400 Łomża tel. 86 216 42 17
Miejsce realizacji ODN w Łomży
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Termin rozpoczęcia 2017-10-28
Adresaci nauczyciele, psycholodzy, logopedzi, pedagogodzy wszystkich typów placówek oświatowych i poradni psychologiczno-pedagogicznych
Organizator/ osoba do kontaktu Jolanta Boryszewska
Koszt Płatny

Dodana: 8 wrzesień 2017 09:43

Zmodyfikowana: 8 wrzesień 2017 09:43