Rozwijanie kreatywności uczniów w świetle nowych podstaw programowych

Forma doskonalenia zajęcia warsztatowe
Obszary edukacyjne Edukacja przyrodnicza
Tytuł Rozwijanie kreatywności uczniów w świetle nowych podstaw programowych
Opis
 • Podstawowe zasady tworzenia programów rozijających kreatywność uczniów.
 • Elementy treningu tworczości.
 • Kształcenie przyrodnicze zgodne z ogólnymi założeniami zmian w realizacji podstaw programowych, uwzględniające rozwijanie kreatywności uczniów.
 • Wykorzystanie metod stymulujących twórcze myślenie w przedmiotach przyrodniczych.

TERMINY:

18 i 25.11.2017 r., godz. 9.00

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ:

ODN w Łomży

WYMIAR GODZIN:  12 (2x6)

Instytucja organizująca Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży, Plac Tadeusza Kościuszki 2 18-400 Łomża tel. 86 216 42 17
Miejsce realizacji ODN w Łomży
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Termin rozpoczęcia 2017-11-18
Adresaci nauczyciele przyrody, biologii i geografii we wszystkich typach szkół
Organizator/ osoba do kontaktu Joanna Marek
Koszt Bezpłatny

Dodana: 8 wrzesień 2017 08:12

Zmodyfikowana: 8 wrzesień 2017 08:12