Rozwijanie kreatywności uczniów

Forma doskonalenia kurs doskonalący
Obszary edukacyjne Edukacja humanistyczna
Tytuł Rozwijanie kreatywności uczniów
Opis
 • Rozwijanie kreatywności uczniów w kontekście nowej podstawy programowej z języka polskiego.
 • Podstawy treningu kreatywności: eksploracje- kombinacje- transformacje, rozgrzewka twórcza, ćwiczenia myślenia pytajnego, kombinacyjnego i transformacyjnego, metody twórczego rozwiązywania problemów.
 • Ćwiczenia rozwijające kreatywność w pracy z tekstem literackim oraz w kształceniu kompetencji językowych uczniów.
 • Planowanie i organizacja procesu lekcyjnego w kontekście rozwijania kreatywności uczniów.
 • Planowanie i organizacja zajęć pozalekcyjnych sprzyjających rozwijaniu kreatywności uczniów.

TERMINY:

7 i 15.11.2017 r., godz. 15.00 oraz 13.01.2018 r., godz. 9.00

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ:

ODN w Łomży

WYMIAR GODZIN:  18

Odpłatność: 30 zł

Instytucja organizująca Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży, Plac Tadeusza Kościuszki 2 18-400 Łomża tel. 86 216 42 17
Miejsce realizacji ODN w Łomży
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Termin rozpoczęcia 2017-11-07
Adresaci nauczyciele poloniści wszystkich etapów kształcenia
Organizator/ osoba do kontaktu Dorota Dąbrowska
Koszt Płatny

Dodana: 18 sierpień 2017 15:01

Zmodyfikowana: 18 sierpień 2017 15:01