Rozwijanie komunikacji i kreatywności uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym

Forma doskonalenia zajęcia warsztatowe
Obszary edukacyjne Kształcenie specjalne i integracyjne
Tytuł Rozwijanie komunikacji i kreatywności uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
Opis
 • Opracowanie i realizacja indywidualnego programu edukacyjno - terapeutycznego
  dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
 • Relizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkole podstawowej i szkole specjalnej przysposabiającej do pracy.
 • Prezentacja narzędzi do komunikowania się.

TERMINY:

18.10.2017 r., godz. 14.30

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ:

 ODN w Łomży

WYMIAR GODZIN: 6

Odpłatność: 20 zł

Instytucja organizująca Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży, Plac Tadeusza Kościuszki 2 18-400 Łomża tel. 86 216 42 17
Miejsce realizacji ODN w Łomży
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Termin rozpoczęcia 2017-10-18
Adresaci nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych pracujący z ucznami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
Organizator/ osoba do kontaktu Danuta Momot
Koszt Płatny

Dodana: 8 wrzesień 2017 09:19

Zmodyfikowana: 8 wrzesień 2017 09:19