facebook

Ocenianie wewnątrzszkolne jako integralna część systemu dydaktycznego szkoły i realizowanego przez nauczyciela procesu dydaktycznego

Forma doskonalenia zajęcia warsztatowe
Obszary edukacyjne Zarządzanie oświatą
Tytuł Ocenianie wewnątrzszkolne jako integralna część systemu dydaktycznego szkoły i realizowanego przez nauczyciela procesu dydaktycznego
Opis
 • Ocenianie szkolne w przepisach prawa oświatowego, w teorii i praktyce szkolnej.
 • Istota i cechy oceny szkolnej. Ocena obiektywna, czy ocena sprawiedliwa?
 • Plan pracy dydaktycznej nauczyciela, a przedmiotowy system oceniania.
 • Cele kształcenia, a wymagania na stopnie szkolne.
 • Sztuka motywacji, a ocenianie wewnątrzszkolne.
 • Ocenianie wspierające, a ocenianie sumujące.

TERMINY:

9.11.2017 r., godz. 9.00

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ:

ODN w Łomży

WYMIAR GODZIN:  6

Odpłatność: 50 zł

Instytucja organizująca Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży, Plac Tadeusza Kościuszki 2 18-400 Łomża tel. 86 216 42 17
Miejsce realizacji ODN w Łomży
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Termin rozpoczęcia 2017-11-09
Adresaci dyrektorzy, wicedyrektorzy wszystkich typów szkół i placówek oświatowych
Organizator/ osoba do kontaktu Janina Arcimowicz
Koszt Płatny

Dodana: 13 lipiec 2017 11:08

Zmodyfikowana: 13 lipiec 2017 11:08