Jak konstruować sprawdziany z religii?

Forma doskonalenia zajęcia warsztatowe
Obszary edukacyjne Religia
Tytuł Jak konstruować sprawdziany z religii?
Opis
 • Podstawowe pojęcia z zakresu pomiaru dydaktycznego.
 • Rodzaje testów i zadań testowych.
 • Ilościowa i jakościowa analiza wyników sprawdzianu.
 • Kontekstowa interpretacja wyników.
 • Specyfika sprawdzianów z religii.

TERMINY:

19.01.2019 r., godz. 9.00

Instytucja organizująca Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży, Plac Tadeusza Kościuszki 2 18-400 Łomża tel. 86 216 42 17
Miejsce realizacji CEN w Łomży
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Termin rozpoczęcia 2019-01-19
Adresaci nauczyciele religii wszystkich typów szkół
Organizator/ osoba do kontaktu Bogumiła Rzepnicka
Koszt Bezpłatny

Dodana: 10 sierpień 2018 10:45

Zmodyfikowana: 10 sierpień 2018 10:45