Efektywna lekcja przyrody w kontekście nowej podstawy programowej

Forma doskonalenia zajęcia warsztatowe
Obszary edukacyjne Edukacja przyrodnicza
Tytuł Efektywna lekcja przyrody w kontekście nowej podstawy programowej
Opis
 • Planowanie pracy dydaktycznej na lekcjach przyrody w kontekście nowej podstawy programowej.
 • Dobór form, technik i metod pracy na lekcjach przyrody.
 • Ocenianie osiągnięć uczniowskich.
 • Przykłady dobrych praktyk.

TERMINY:

30.09.2017 r., godz. 9.00

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ:

ODN w Łomży

WYMIAR GODZIN:  6

Odpłatność: 20 zł

Instytucja organizująca Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży, Plac Tadeusza Kościuszki 2 18-400 Łomża tel. 86 216 42 17
Miejsce realizacji ODN w Łomży
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Termin rozpoczęcia 2017-09-30
Adresaci nauczyciele przyrody w szkole podstawowej
Organizator/ osoba do kontaktu Joanna Marek
Koszt Płatny

Dodana: 8 wrzesień 2017 08:16

Zmodyfikowana: 8 wrzesień 2017 08:16