Edukacja i terapia dzieci z autyzmem (z uwzględnieniem zespołu aspergera) na różnych etapach edukacji

Forma doskonalenia zajęcia warsztatowe
Obszary edukacyjne Kształcenie specjalne i integracyjne
Tytuł Edukacja i terapia dzieci z autyzmem (z uwzględnieniem zespołu aspergera) na różnych etapach edukacji
Opis
 • Charakterystyka dzieci z autyzmem i ZA - jak postrzegają świat.
 • Organizacja miejsca pracy - jak się przygotować na spotkanie z dzieckiem autystycznym.
 • Metody i strategie w pracy edukacyjnej, dostosowanie metod pracy do potrzeb ucznia - jak uczyć, aby dziecko nas rozumiało.
 • Aktywizacja w grupie, jak pracować z grupą, w której jest uczeń autystyczny.
 • Rozwijanie kompetencji społecznych, jak motywować ucznia z autyzmem do zabawy i współpracy z rówieśnikami.

TERMINY:

27.10.2018 r., godz. 9.00

Odpłatność: 80 zł.

Instytucja organizująca Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży, Plac Tadeusza Kościuszki 2 18-400 Łomża tel. 86 216 42 17
Miejsce realizacji CEN w Łomży
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Termin rozpoczęcia 2018-10-27
Adresaci nauczyciele wszystkich etapów edukacji, psycholodzy, pedagodzy, wychowawcy
Organizator/ osoba do kontaktu Danuta Momot
Koszt Płatny

Dodana: 10 sierpień 2018 11:19

Zmodyfikowana: 10 sierpień 2018 11:19