Aktywizacja i włączanie uczniów w pracę samorządu uczniowskiego

Forma doskonalenia zajęcia warsztatowe
Obszary edukacyjne Wychowanie i profilaktyka
Tytuł Aktywizacja i włączanie uczniów w pracę samorządu uczniowskiego
Opis
 • Model partycypacji dzieci i młodzieży - drabina Harta.
 • Formy wspierania samorządnych działań młodzieży.
 • Zadania i organizacja pracy samorządu uczniowskiego.
 • Wspierająca rola opiekuna samorządu uczniowskiego.

TERMINY:

7.10.2017 r., godz. 9.00

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ:

ODN w Łomży

WYMIAR GODZIN:  8

Instytucja organizująca Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży, Plac Tadeusza Kościuszki 2 18-400 Łomża tel. 86 216 42 17
Miejsce realizacji ODN w Łomży
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Termin rozpoczęcia 2017-10-07
Adresaci wychowawcy klas, opiekunowie samorządów uczniowskich
Organizator/ osoba do kontaktu Marzena Rafalska
Koszt Bezpłatny

Dodana: 17 sierpień 2017 09:03

Zmodyfikowana: 17 sierpień 2017 09:03