Ewaluacja Programu Wychowawczego Szkoły

Forma doskonalenia szkolenie rady pedagogicznej
Obszary edukacyjne Zarządzanie oświatą
Tytuł Ewaluacja Programu Wychowawczego Szkoły
Opis

Kursowe szkolenie członków rad pedagogicznych – wspomaganie członków Rady Pedagogicznej poprzez prezentację zagadnienia prowadzoną przez konsultanta w szkole/placówce oświatowej w wymiarze od 5 godz. dydaktycznych.

Koszt szkolenia  - 50 zł. za godzinę dydaktyczną

Liczba godzin: 6

Instytucja organizująca Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, ul. Złota 4, tel 85 732 98 67, e-mail cen@cen.bialystok.pl
Miejsce realizacji miejsce wskazane przez dyrektora szkoły/ placówki oświatowej
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Adresaci dyrektorzy szkół/ placówek oświatowych, członkowie Rad Pedagogicznych
Organizator/ osoba do kontaktu Dorota Ksok-Borowska, Grażyna Wiśniewska
Koszt Płatny

Dodana: 30 listopad 2015 11:55

Zmodyfikowana: 30 listopad 2015 11:58