Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej i specjalnej w świetle przepisów prawnych

Forma doskonalenia sieć współpracy
Obszary edukacyjne Kształcenie specjalne i integracyjne
Tytuł Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej i specjalnej w świetle przepisów prawnych
Opis
 • Aktualne przepisy prawa dotyczące uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Analiza zapisów aktualnych rozporządzeń dotyczących edukacji i pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczniów z niepełnosprawnością.
 • Prowadzenie i tworzenie obowiązującej dokumentacji dla uczniów niepełnosprawnych.
 • Realizacja podstawy programowej i programów nauczania uczniów z niepełnosprawnością.

TERMINY:

11.10.2017 r., 22.11.2017 r. oraz 10.01.2018 r., godz. 14.30

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ:

ODN w Łomży

WYMIAR GODZIN: 15 (3x5)

Instytucja organizująca Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży, Plac Tadeusza Kościuszki 2 18-400 Łomża tel. 86 216 42 17
Miejsce realizacji ODN w Łomży
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Termin rozpoczęcia 2017-10-11
Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Organizator/ osoba do kontaktu Danuta Momot
Koszt Bezpłatny

Dodana: 8 wrzesień 2017 15:10

Zmodyfikowana: 8 wrzesień 2017 15:10