Platforma e-learningowa moodle jako narzędzie komunikacji i współpracy uczestników sieci Aktywna Tablica

Forma doskonalenia sieć współpracy
Obszary edukacyjne Technologia informacyjno - komunikacyjna
Tytuł Platforma e-learningowa moodle jako narzędzie komunikacji i współpracy uczestników sieci Aktywna Tablica
Instytucja organizująca Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, ul. Złota 4, tel 85 732 98 67, e-mail cen@cen.bialystok.pl
Miejsce realizacji CEN w Białymstoku, ul. Złota 4, sala 203
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Termin rozpoczęcia 2018-10-24
Adresaci nauczyciele uczestniczący w sieci współpracy i samokształcenia "Aktywna tablica"
Organizator/ osoba do kontaktu Anna Krawczuk, Katarzyna Gagan
Koszt Bezpłatny

Dodana: 24 sierpień 2018 10:51

Zmodyfikowana: 24 sierpień 2018 10:51