Klub aktywnych geografów

Forma doskonalenia sieć współpracy
Obszary edukacyjne Edukacja przyrodnicza
Tytuł Klub aktywnych geografów
Opis
 • Planowanie efektywnej lekcji geografii.
 • Dobór form, technik i metod pracy na lekcjach geografii.
 • Warsztat pracy nauczyciela geografii.
 • Przykłady dobrych praktyk.
 • Wymiana doświadczeń.

TERMINY:

5.10., 9.11. i 7.12.2017 r., godz. 15.30

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ:

ODN w Łomży

WYMIAR GODZIN: 12 (3x4)

Instytucja organizująca Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży, Plac Tadeusza Kościuszki 2 18-400 Łomża tel. 86 216 42 17
Miejsce realizacji ODN w Łomży
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Termin rozpoczęcia 2017-10-05
Adresaci nauczyciele geografii we wszystkich typach szkół
Organizator/ osoba do kontaktu Joanna Marek
Koszt Bezpłatny

Dodana: 8 wrzesień 2017 15:05

Zmodyfikowana: 8 wrzesień 2017 15:05