facebook

Pomiar dydaktyczny

Forma doskonalenia kurs e-learningowy
Obszary edukacyjne Inne
Tytuł Pomiar dydaktyczny
Opis
 • Teoria oceniania szkolnego, w tym teoria pomiaru dydaktycznego.
 • Proces pomiarowy: od koncepcji testu po analizę wyników testowania. Indywidualne opracowanie sprawdzianu do aktualnie realizowanych treści przedmiotowych.
 • Analiza wartości pomiarowej stworzonego narzędzia.

TERMINY:

od 10.03.2017 r. do 10.06.2017 r.

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ:

Strona internetowa ODN
w Łomży

WYMIAR GODZIN: 30

Instytucja organizująca Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży, Plac Tadeusza Kościuszki 2 18-400 Łomża tel. 86 216 42 17
Miejsce realizacji ODN w Łomży - strona internetowa www.odnlomza.pl
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Termin rozpoczęcia 2017-03-10
Adresaci nauczyciele przedmiotów, w których stosuje się pisemne testy wiadomości i umiejętności uczniów
Organizator/ osoba do kontaktu Maria M. Ferenc
Koszt Bezpłatny

Dodana: 20 styczeń 2017 14:11

Zmodyfikowana: 20 styczeń 2017 14:11