Terapia behawioralna w teorii i w praktyce (III modułowe szkolenie bazowe)

Forma doskonalenia kurs doskonalący
Obszary edukacyjne Kształcenie specjalne i integracyjne
Tytuł Terapia behawioralna w teorii i w praktyce (III modułowe szkolenie bazowe)
Opis

Moduł  I

 • Historia myśli behawioralnej i rozwój Stosowanej Analizy Zachowania w Polsce.
 • Cele Stosowanej Analizy Zachowania.
 • Autyzm w terapii behawioralnej.
 • Zasady etyczne w pracy z osobami ze spektrum autyzmu.
 • Metody i narzędzia do redukacji zachowań niepożądanych.
 • Analiza funkcjonalna zachowań niepożądanych i ich charakterystyka.
 • Praca nad zachowaniami trudnymi - działania proaktywne i reaktywne.
 • Opracowanie programów do redukacji zachowań niepożądanych na wybranych przypadkach.

 

 

Moduł II

 • Podstawowe techniki uczenia: plany aktywności i łańcuchy zachowań.
 • Uczenie izolowanych prób i uczenie incydentalne.
 • Wprowadzenie do terapii dziecka z autyzmem: wczesna interwencja.
 • Metody i narzędzia do pracy nad budowaniem programów edukacyjnych
 • Podpowiedzi i ich wycofywanie.
 • Kontrola bodźcowa.
 • Zasady pisania programów edukacyjnych.
 • Nauka zachowań werbalnych u dziecka z autyzmem: skrypty.
 • Nauka kształtowania zachowań społecznych u dziecka z autyzmem.

TERMINY:

20 - 22.04.2018 r.  i 11 - 13.05.2018 r.

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ:

ODN w Łomży

WYMIAR GODZIN:  45 (2x3 dni)

Odpłatność: 850 zł

Instytucja organizująca Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży, Plac Tadeusza Kościuszki 2 18-400 Łomża tel. 86 216 42 17
Miejsce realizacji ODN w Łomży
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Termin rozpoczęcia 2018-04-20
Adresaci nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniami z autyzmem, niepełnosprawnością, z trudnymi zachow
Organizator/ osoba do kontaktu Danuta Momot
Koszt Płatny

Dodana: 8 wrzesień 2017 09:16

Zmodyfikowana: 8 wrzesień 2017 09:16