Opracowanie i ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły

Forma doskonalenia kurs doskonalący
Obszary edukacyjne Wychowanie i profilaktyka
Tytuł Opracowanie i ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły
Opis
 • Analiza zadań związanych z planowaniem działań wychowawczo-profilaktycznych w świetle najnowszych aktów prawnych.
 • Diagnoza - podstawa planowania pracy wychowawczo-profilaktycznej szkoły.
 • Zasady opracowywania programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.
 • Tworzenie przykładowych elementów programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.
 • Analiza najczęściej popełnianych błędów przy opracowywaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.
 • Projekt ewaluacyjny – struktura i zasady opracowywania.
 • Metodologia badań – metody i przykładowe narzędzia.
 • Raport ewaluacyjny – struktura i zasady opracowywania.

TERMINY:

5 i 25.10. oraz 23.11.2017 r., godz. 14.00

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ:

ODN w Łomży

WYMIAR GODZIN:  12 (3x4)

Odpłatność: 30 zł

Instytucja organizująca Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży, Plac Tadeusza Kościuszki 2 18-400 Łomża tel. 86 216 42 17
Miejsce realizacji ODN w Łomży
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Termin rozpoczęcia 2017-10-05
Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół
Organizator/ osoba do kontaktu Jolanta Boryszewska
Koszt Płatny

Dodana: 17 sierpień 2017 08:15

Zmodyfikowana: 17 sierpień 2017 08:15