Jak pracować metodą projektu na etapie edukacji elementarnej?

Forma doskonalenia kurs doskonalący
Obszary edukacyjne Edukacja wczesnoszkolna
Tytuł Jak pracować metodą projektu na etapie edukacji elementarnej?
Opis Celem kursu jest przygotowanie nauczycieli do pracy metodą projektu. Liczba godzin: 25 ( w tym 7 godzin pracy własnej)
Instytucja organizująca Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, ul. Złota 4, tel 85 732 98 67, e-mail cen@cen.bialystok.pl
Miejsce realizacji CEN Białystok
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Adresaci nauczyciele edukacji elementarnej
Organizator/ osoba do kontaktu Jadwiga Czyżewska
Koszt Bezpłatny

Dodana: 25 listopad 2015 10:56

Zmodyfikowana: 26 listopad 2015 12:00