„ Spójrz Inaczej” dla klas I – III.

Forma doskonalenia kurs doskonalący
Obszary edukacyjne Edukacja wczesnoszkolna
Tytuł „ Spójrz Inaczej” dla klas I – III.
Opis

Cele: Przygotowanie do realizacji zajęć wychowawczo-profilaktycznych „Spójrz Inaczej” dla klas I-III. Program jest rekomendowany (www.programy rekomendowane). Zajęcia mają na celu taką pracę z dziećmi, aby umiały sobie radzić różnymi problemami, rozumiały siebie, umiały współżyć z innymi i potrafiły znajdować sobie oparcie w trudnych sytuacjach. Program został opracowany przez Andrzeja Kołodziejczyka, Ewę Czemierowską - Korubę i Tomasza Kołodziejczyka. Zawiera scenariusze zajęć grupowych (zebrane w książce) do systematycznej pracy w ciągu całego roku szkolnego w kl. I-III.

Liczba godzin: 35

Termin skladania zgłoszeń: do listopada 2017r.

Prowadzący: Andrzej Kołodziejczyk – współautor programu „Spójrz Inaczej”, „Spójrz Inaczej na agresję”. Autor programu dla nauczycieli przedszkoli „Przedszkolaki Krok Pierwszy” i „Przedszkolaki Krok II”. Trener treningu TZA oraz Trener Trenerów I stopnia. Superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Autor licznych warsztatów i treningów dla nauczycieli i wychowawców

Cena: 370 zł. (materiały dla uczestnika, książka ze scenariuszami zajęć do klas I-III, szkolenie)

Instytucja organizująca Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, ul. Złota 4, tel 85 732 98 67, e-mail cen@cen.bialystok.pl
Miejsce realizacji CEN w Białymstoku
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Adresaci Nauczyciele, wychowawcy pracujący z dziećmi w klasach I-III.
Organizator/ osoba do kontaktu Grażyna Łaniewska - CEN Białystok
Koszt Płatny

Dodana: 26 sierpień 2017 12:48

Zmodyfikowana: 26 sierpień 2017 12:48