Wojewódzkie Konsultacje Dyrektorów Szkół i Placówek nt. Nadzoru Pedagogicznego

Forma doskonalenia konferencja, seminarium
Obszary edukacyjne Zarządzanie oświatą
Tytuł Wojewódzkie Konsultacje Dyrektorów Szkół i Placówek nt. Nadzoru Pedagogicznego
Opis

Celem Konsultacji jest rozpoczęcie odbudowy zintegrowanej zasady wspierania szkół w obszarze wychowania, opieki i dydaktyki oraz rozwoju organizacyjnego.

Konsultacje będą miały formę moderowanej dyskusji nt. nadzoru pedagogicznego realizowanego przez kuratora oświaty.

Instytucja organizująca Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach; ul. M. Reja 67 B, Suwałki, tel. 87 567 03 28, e-mail cen@cen.suwalki.pl
Miejsce realizacji Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach
Obszar działania
  • suwalski
  • sokólski
  • sejneński
  • grajewski
  • augustowski
  • m. Suwałki
Termin rozpoczęcia 2016-06-08
Adresaci dyrektorzy szkół i placówek
Organizator/ osoba do kontaktu Jarosław Cezary Słabiński
Koszt Bezpłatny

Dodana: 6 czerwiec 2016 11:15

Zmodyfikowana: 6 czerwiec 2016 11:15