Sposoby pracy z nowym podręcznikiem do religii w kl. III szkoły podstawowej pt.: „Historie biblijne”

Forma doskonalenia konferencja, seminarium
Obszary edukacyjne Religia
Tytuł Sposoby pracy z nowym podręcznikiem do religii w kl. III szkoły podstawowej pt.: „Historie biblijne”
Instytucja organizująca Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, ul. Złota 4, tel 85 732 98 67, e-mail cen@cen.bialystok.pl
Miejsce realizacji Zespół Szkół z DNJB w Hajnówce
Obszar działania hajnowski
Termin rozpoczęcia 2016-06-13
Adresaci Zainteresowani katecheci
Organizator/ osoba do kontaktu Lilla Busłowska
Koszt Bezpłatny

Dodana: 24 marzec 2016 14:39

Zmodyfikowana: 24 marzec 2016 14:39